ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล

ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

เกี่ยวกับโรงพยาบาล(ทดสอบ)