คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง | DMHT Clinic

วันจันทร์ ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.

วันอังคาร ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.