คลินิกเลิกบุหรี่

บริการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ ช่วงบ่าย เาลา 13.00 - 16.30 น. วันพุธ ช่วงบ่าย เาลา 13.00 - 16.30 น.