ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
โทรติดต่อสอบถาม

074 399 023

นโยบายสำคัญปี 2565
"ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข เครือข่ายเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน "

News update

ข่าวประชาสัมพันธ์

News update

ITA / รับสมัครงาน

Information System Center

ระบบสารสนเทศภายในและภายนอก

Patient Experience

We have the patient experience and best facility in the clinic.

Well Communication

We provide well communication & best medical facility in clinic.

25+ Years Experience

We have a 25+ Years Experience and best facility in the clinic.

Homepage