ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ปีงบประมาณ๒๕๖๖ เอกสารแนบ  M15(1.2)