นายภควรรษ สังข์ทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสสินธุ์