คลินิกฝากครรภ์ | ANC Clinic

บริการฝากครรภ์

ให้บริการ

วันจันทร์ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.
วันอังคาร ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.