ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา (เอกสารแนบ)

รับสมัครพขร