ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตราและตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา เอกสารแนบ สมัครงาน