กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เอกสารแนบ)

ประกาศM18

M18(2)