ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ พยาบาลพยาบาลวิชาชีพ-เวชกิจฉุกเฉิน