ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  4 อัตรา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา, เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ ประกาศ 4 ตำแหน่ง