ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  2   อัตรา เอกสารแนบ พยาบาลวิชาชีพ