ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)   จำนวน  1   อัตรา เอกสารแนบ เวชกิจฉุกเฉิน