ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ ประกาศ