แผนป้องกันปราบปรามฯประกาศเผยแพร่แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารแนบ