ประกาศเครื่อง Monitor 700000ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล (ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2),VDO,Voice,GPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ