ประกาศนักกายภาพประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา เอกสารแนบ