ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เอกสารแนบ ประกาศ-พขร