ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) เอกสารแนบ ประกาศ พขร