รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  เอกสารแนบ พนักงานประจำห้องยา