ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน  1  อัตรา (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) เอกสารแนบ พขร.