รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหารและตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้) เอกสารแนบ ประกาศ