รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน  1   อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล เอกสารแนบ ประกาศผู้ช่วยพยาบาล