รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  เอกสารแนบ ประกาศ นวก