รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  เอกสารแนบ  สมัครงาน