ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา  เอกสารแนบ พนักงานขับรถ