รายงานผลกำกับติดตาม ประกาศเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ