รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์  1 อัตรา) อกสารแนบ ประกาศ