รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  3  อัตรา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  เอกสารแนบ รับสมัคร.