องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) 

เพื่อ “รักษาเวลาที่ล้ำค่า” ของเราและคนสำคัญใกล้ตัวเรา จึงมีความจำเป็นที่เราต้องรู้ และคอยเช็คสัญญาณเตือนภาวะอัมพฤกษ์/อัมพาตเฉียบพลัน (Stroke) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากเกิดอาการ ดังนี้

  • F – Face ใบหน้าเบี้ยว
  • A – Arm แขนขาอ่อนแรง
  • S – Speech พูดไม่ชัด
  • T – Time การรักษาที่ได้ผลดีควรได้รับการรักษาภายใน 4 ชั่วโมง