รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา  เอกสารแนบ  ลูกจ้างชั่วคราว