20.รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือการรับของขวัญ20.รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือการรับของขวัญประกาศเผยแพร่รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโชยน์อื่นใด รอบ 12 เดือน เอกสารแนบ