รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ รับสมัคร