รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบ สขร.เดือนมิถุนายน 2565

4 Replies to “รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)”

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  2. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  3. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  4. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น