รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  3   อัตรา นักกายภาพบำบัด,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์ เอกสารแนบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)