วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) มุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองโดยเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อได้”

เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงและเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองโดยเร็ว ได้รับคำปรึกษา และรับความรู้เรื่องการป้องกันตัวเอง คู่ และครอบครัว ที่ถูกต้อง โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ หรือ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ได้ทุกวันและเวลา ราชการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็ปไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
http://ddc.moph.go.th/das/news.php?news=26268&deptcode=das

ค้นหาสถานบริการปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ที่http://buddystation.ddc.moph.go.th/

One Reply to “วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day)”

  1. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น