ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เอกสารแนบ: ประกาศผู้ชนะ