รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565 ในวัน และ เวลา ราชการ  หมายเลขโทรศัพท์ 074-399023 ต่อ 101

เอกสารแนบ:ประกาศ นวก