โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม