ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ตั้งแต่ วันที่ 11 – 27 เมษายน 2565 ในวัน และ เวลา ราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 074399023 ต่อ 101

ดาวน์โหลดเอกสาร:รายละเอียดการสมัคร